arbeider / works:

DEN LANGSOMME VEIEN GJENNOM SKOGEN OG HJEM::
(2017 -     )

HERBARIUM TINCTORUM (2017 -     )

HORIZONS
Owens og Stabell
(2016)

GRENSELAND :: BORDERLAND
(2013 -  2016)

IMMER WIEDER WEITER SPINNEN
(2013 - 2016)

FILLEVEV :: RUGTAPESTRY
(2011 - 2016)

TRANSPARENT VEV ::
TRANSPARENT WORKS

(2004 - 2013)

BILLEDVEV:.TAPESTRY
(1993 - 2003)

UTSMYKKING::COMMISSIONS
(2000 -      )

 

TEKSTER::TEXTS

CV-norsk :: CV-english

P
resseomtale ::Press

kontakt :: contact

 

home :: NYHETER :: NEWS

ARKIV :: ARCHIVE

 

 

©  Anne Stabell /  BONO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodekafonisk kraftverk  -  Polyfonisk fiberkraftverk

Utsmykking til kantinen i Skagerak Energis nye administrasjonsbygg i Porsgrunn, 2012.
Fiberoptisk sidelyskabel trukket med ikat-farget ullstoff. Arbeidet strekker seg over tre vegger, total størrelse er
ca 2,3 x 12 meter.
kunstkonsulent: Odd Fredrik Heiberg

COMMISSIONWORK FOR SKAGERAK ENERGI HEADQUARTER, PORSGRUNN 2012
Fiberoptic sideglow-cable, coverd with icat-dyed wool fabric.
The artwork covers three walls, total size ca 2,3 x 12 meters.

Noen bilder fra prosessen finnes her.