arbeider / works:

DEN LANGSOMME VEIEN GJENNOM SKOGEN OG HJEM::
(201 -     )

HERBARIUM TINCTORUM (2017 -     )

HORIZONS
Owens og Stabell
(2016)

GRENSELAND :: BORDERLAND
(2013 -  2016)

IMMER WIEDER WEITER SPINNEN
(2013 - 2016)

FILLEVEV :: RUGTAPESTRY
(2011 - 2016)

TRANSPARENT VEV ::
TRANSPARENT WORKS

(2004 - 2013)

BILLEDVEV:.TAPESTRY
(1993 - 2003)

UTSMYKKING::COMMISSIONS
(2000 -      )

 

TEKSTER::TEXTS

CV-norsk :: CV-english

P
resseomtale ::Press

kontakt :: contact

 

home :: NYHETER :: NEWS

ARKIV :: ARCHIVE

 

 

©  Anne Stabell /  BONO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kongsberg Kunstforening  -   Glogerfestspill-utstilling januar/februar 2018

Nye transparente billedevever fra 2017-18, kombinert med et utvalg transparentarbeider fra årene 2005-2013

Pressen skriver om utstillingen, les mer her.

 

  
Som del av utstillingen, i tillegg til de store teppene, ble det vist en stadig voksende serie med små transparenter, Herbarium Tinctorum
Se egen side for denne serien
her


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

tilbake til PROSJEKTSIDEN