arbeider / works:

DEN LANGSOMME VEIEN GJENNOM SKOGEN OG HJEM::
(201 -     )

HERBARIUM TINCTORUM (2017 -     )

HORIZONS
Owens og Stabell
(2016)

GRENSELAND :: BORDERLAND
(2013 -  2016)

IMMER WIEDER WEITER SPINNEN
(2013 - 2016)

FILLEVEV :: RUGTAPESTRY
(2011 - 2016)

TRANSPARENT VEV ::
TRANSPARENT WORKS

(2004 - 2013)

BILLEDVEV:.TAPESTRY
(1993 - 2003)

UTSMYKKING::COMMISSIONS
(2000 -      )

 

TEKSTER::TEXTS

CV-norsk :: CV-english

P
resseomtale ::Press

kontakt :: contact

 

home :: NYHETER :: NEWS

ARKIV :: ARCHIVE

 

 

©  Anne Stabell /  BONO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

FARGE FARGE  ::   COLOUR COLOUR

 

 
I denne serien er det malt med to farger som glir over i hverandre. Det ene stofflaget er deretter snudd 180 grader. Gjennom rutenettet  fremstår fargene mer nyansert, og det oppstår rom og bevegelse i flaten. Serien omfatter også arbeider der det er bredden på strimlene som skaper illusjonen av rom. Alle arbeidene er 137x83 cm.
The works in this series are painted with two colours which overlap. One fabric layer is then turned 180 degrees. The resulting colour nuances which occur due to the structure of the ensuing grid give the impression of space and movement on the surface.The series also includes works where the width of the strips create the illusion of space. All works are 137x83 cm.
 
     
      
       
 

Foto: Stina Glømmi