arbeider / works:

DEN LANGSOMME VEIEN GJENNOM SKOGEN OG HJEM::
(2018 -     )

HERBARIUM TINCTORUM (2017 -     )

HORIZONS
Owens og Stabell
(2016)

GRENSELAND :: BORDERLAND
(2013 -  2016)

IMMER WIEDER WEITER SPINNEN
(2013 - 2016)

FILLEVEV :: RUGTAPESTRY
(2011 - 2016)

TRANSPARENT VEV ::
TRANSPARENT WORKS

(2004 - 2013)

BILLEDVEV:.TAPESTRY
(1993 - 2003)

UTSMYKKING::COMMISSIONS
(2000 -      )

 

TEKSTER::TEXTS

CV-norsk :: CV-english

P
resseomtale ::Press

kontakt :: contact

 

home :: NYHETER :: NEWS

ARKIV :: ARCHIVE

 

 

©  Anne Stabell /  BONO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

HVITE HULL  ::   WHITE HOLES  (2014-2015)

 

 

HVITE HULL  (serien hh#1000)  40 x 40 cm
Hypotesen om hvite hull beskrives i kosmologien som det motsatte av sorte hull. Mens sorte hull sluker alt som kommer i nærheten, og ikke slipper noe ut igjen, sender hvite hull lys og materie ut i universet.

WHITE HOLES  (series hh#1000)  40 x 40 cm
The hypothesis of white holes is described in cosmology as the opposite of black holes. While black holes swallow everything that comes close and do not let anything out again, white holes send light and matter out into the universe.

 

     
       
       
       
           
 
Foto: Stina Glømmi