arbeider / works:

DEN LANGSOMME VEIEN GJENNOM SKOGEN OG HJEM::
(201 -     )

HERBARIUM TINCTORUM (2017 -     )

HORIZONS
Owens og Stabell
(2016)

GRENSELAND :: BORDERLAND
(2013 -  2016)

IMMER WIEDER WEITER SPINNEN
(2013 - 2016)

FILLEVEV :: RUGTAPESTRY
(2011 - 2016)

TRANSPARENT VEV ::
TRANSPARENT WORKS

(2004 - 2013)

BILLEDVEV:.TAPESTRY
(1993 - 2003)

UTSMYKKING::COMMISSIONS
(2000 -      )

 

TEKSTER::TEXTS

CV-norsk :: CV-english

P
resseomtale ::Press

kontakt :: contact

 

home :: NYHETER :: NEWS

ARKIV :: ARCHIVE

 

 

©  Anne Stabell /  BONO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

VARIASJONER OVER ROTHKO   ::   VARIATIONS ON ROTHKO     (2012-2014)

 

 

 

Denne serien er en studie av og en hyllest til maleren Mark Rothkos arbeider. Tekstilene er spent stramt opp på plate, og rammet inn i massivt tre. De varierer i størrelse, ca 45 - 90 cm høye.

This series is a tribute to the painter Marc Rothko and also a study of his work. The textiles are tightly stretched on boards and framed with solid wood. They vary in size, approximately 45 to 90 cm.

 

     
       
       
       
               
 
Foto: Stina Glømmi