arbeider / works:

DEN LANGSOMME VEIEN GJENNOM SKOGEN OG HJEM::
(2017 -     )

HERBARIUM TINCTORUM (2017 -     )

HORIZONS
Owens og Stabell
(2016)

GRENSELAND :: BORDERLAND
(2013 -  2016)

IMMER WIEDER WEITER SPINNEN
(2013 - 2016)

FILLEVEV :: RUGTAPESTRY
(2011 - 2016)

TRANSPARENT VEV ::
TRANSPARENT WORKS

(2004 - 2013)

BILLEDVEV:.TAPESTRY
(1993 - 2003)

UTSMYKKING::COMMISSIONS
(2000 -      )

 

TEKSTER::TEXTS

CV-norsk :: CV-english

P
resseomtale ::Press

kontakt :: contact

 

home :: NYHETER :: NEWS

ARKIV :: ARCHIVE

 

 

©  Anne Stabell /  BONO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

HORIZONS - Owens og Stabell
Telemark Kunstsenter 29.januar - 20.mars 2016  

I hvelvet innenfor utstillingsrommet vises våre fotoserier fra Mongolia og Nordtyskland på hver sin skjerm. Fotoskjermene er plassert slik at tilskueren kan følge begge seriene samtidig, og selv reflektere rundt likheter og forskjeller i det mongolske og det nordtyske landskapet.

Pressen skriver om prosjektet, les mer her og her.

Aktuelle linker:
www.owens.no
www.telemarkkunstsenter.no

 


 

Ifølge Leibniz og Kant har den menneskelige erkjennelsen en horisont som setter grenser for hva vi kan erkjenne, og denne horisonten er i det vesentlige uforanderlig.
-
I Husserls fenomenologi er horisonten de gjenstander i menneskets erkjennelsesfelt som man i øyeblikket ikke har rettet bevisstheten mot.
-
I moderne
hermeneutikk (Heidegger og Gadamer) er horisonten mengden av de implisitte oppfatninger jeg har, som preger min forståelse av verden.

 

 

 

Anne Stabell:      Nordfriesland-skisser.  Akryl på plate. (2015-16)

 

 

Marilyn A. Owens: Mongolia-skisser.  Olje på plate. (2015-16) 

foto:  M. A. Owens, A. Stabell og Verena Winkelmann
 

tilbake til HORIZONS