arbeider / works:

DEN LANGSOMME VEIEN GJENNOM SKOGEN OG HJEM::
(2017 -     )

HERBARIUM TINCTORUM (2017 -     )

HORIZONS
Owens og Stabell
(2016)

GRENSELAND :: BORDERLAND
(2013 -  2016)

IMMER WIEDER WEITER SPINNEN
(2013 - 2016)

FILLEVEV :: RUGTAPESTRY
(2011 - 2016)

TRANSPARENT VEV ::
TRANSPARENT WORKS

(2004 - 2013)

BILLEDVEV:.TAPESTRY
(1993 - 2003)

UTSMYKKING::COMMISSIONS
(2000 -      )

 

TEKSTER::TEXTS

CV-norsk :: CV-english

P
resseomtale ::Press

kontakt :: contact

 

home :: NYHETER :: NEWS

ARKIV :: ARCHIVE

 

 

©  Anne Stabell /  BONO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Dette verket er laget til utstillingen JERNVILJE  -  Norske Kunsthåndverkere Sørnorges medlemsutstilling ved Næs Jerneverksmuseum sommeren 2011

Jeg jobber for tiden med endringsprosesser, både som tema og rent konkret. Lager nye former ved hjelp av gamle tekstilmaterialer og grunnleggende bindingsteknikker. Inspirasjon til akkurat dette arbeidet fant jeg i ordet jernvilje – i betydningen noe som ikke lar seg stanse. Lik en kraft som kommer fra jordens indre, som noe opprinnelig som eksisterer i et evig kretsløp av nedbrytinger og nye eksistenser.

HOMO FERREUS er heklet sammen av strimler fra en gammel genser. Rammen er av tre og stål.