billedvev :: tapestry           transparent billedvev :: transparent tapestry         utsmykking :: commissionworks

 

 
 
 
arbeider / works:

DEN LANGSOMME VEIEN GJENNOM SKOGEN OG HJEM::
(201 -     )

HERBARIUM TINCTORUM (2017 -     )

HORIZONS
Owens og Stabell
(2016)

GRENSELAND :: BORDERLAND
(2013 -  2016)

IMMER WIEDER WEITER SPINNEN
(2013 - 2016)

FILLEVEV :: RUGTAPESTRY
(2011 - 2016)

TRANSPARENT VEV ::
TRANSPARENT WORKS

(2004 - 2013)

BILLEDVEV:.TAPESTRY
(1993 - 2003)

UTSMYKKING::COMMISSIONS
(2000 -      )

 

TEKSTER::TEXTS

CV-norsk :: CV-english

P
resseomtale ::Press

kontakt :: contact

 

home :: NYHETER :: NEWS

ARKIV :: ARCHIVE

 

 

©  Anne Stabell /  BONO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYKLUS

Langsomheten i arbeidet med billedvev betar meg. Jeg liker at ting tar tid. Langsomheten og de ide-utløsende øyeblikkene er på en måte i nær slekt. Som om øyeblikkets iboende kraft kan måles ut i meter på meter med garn.
Garnet spinner jeg selv, fra ull i klare primær- og sekundærfarger. De mangfoldige nyansene gjør at jeg kan lage fargeflater med bevegelse, med overganger like umerkelige som bevegelsen i tiden.

<TITLE>
Disse fire teppene er inspirert av kulturlandskapet i Gjerpensdalen, og av årstidenes syklus i all natur. </TITLE>
De er vevet i årene 1999-2003 og er alle 130 x 195 cm.

 

CYCLUS

I am moved by the slowness of working with tapestries. I like things to take time. Slowness and the idea-trigging moments are in some way related. As if the innate power of such moments can be measured inch by inch by the woollen yarn.
I use wool of bright primary- and secondary-colours, from which I spin the wool myself. This enables me to make areas of colours in motion, with transitions as imperceptible as the movement of time.

These four related tapestries are inspired by the countryside landscape close to where I live, and by the annual cycle of all nature. They are woven in the years 1999-2003, and the size is 130 x 195 cm.

 

through_the_midsummers_night.jpg (62827 byte) in_the_eighth_month.jpg (258395 byte) winter.jpg (24164 byte) before_the_beginning_of_everything.jpg (260559 byte)