arbeider / works:

DEN LANGSOMME VEIEN GJENNOM SKOGEN OG HJEM::
(201 -     )

HERBARIUM TINCTORUM (2017 -     )

HORIZONS
Owens og Stabell
(2016)

GRENSELAND :: BORDERLAND
(2013 -  2016)

IMMER WIEDER WEITER SPINNEN
(2013 - 2016)

FILLEVEV :: RUGTAPESTRY
(2011 - 2016)

TRANSPARENT VEV ::
TRANSPARENT WORKS

(2004 - 2013)

BILLEDVEV:.TAPESTRY
(1993 - 2003)

UTSMYKKING::COMMISSIONS
(2000 -      )

 

TEKSTER::TEXTS

CV-norsk :: CV-english

P
resseomtale ::Press

kontakt :: contact

 

home :: NYHETER :: NEWS

ARKIV :: ARCHIVE

 

 

©  Anne Stabell /  BONO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORIZONS                 

Et samarbeidsprosjekt av Owens og Stabell

 

Å ARBEIDE SEG FREM TIL ET BREDT BILDE AV HORISONTEN

Med utgangspunkt i våre to kunstnerskap innenfor henholdsvis maleri/grafikk og tekstil/scenografi, tar vi for oss horisontlandskap i to verdensdeler. Vi bruker eget fotomateriale fra Mongolia og Nord-Tyskland som inspirasjon, og fabulerer rund likheter og forskjeller i disse områdenes natur- og kulturlandskaper. Bruker horisonten som felles grunntone, og trekker inn spor og landemerker mennesker og dyr har tilført landskapet.

Kunstprosjektet er en lek med Horisonten som fenomen/begrep/ide.

Utstillingen består av to fotoserier som vises på skjermer, en samling med skisseaktige arbeider i formatet 20x30cm, og installasjoner/montasjer med kunstverk, gjenstander og tekster.

Arbeidene bygger både på våre egne fotografier, og på egne og andres refleksjoner rundt temaet horisont.

Kunstprosjektet er planlagt utvidet med flere skisser og andre arbeider, og med flere landskap som utgangspunkt.

 

Life is eternal; and love is immortal; and death is only a horizon;
and a horizon is nothing save the limit of our sight.
 
(Rossiter W. Raymond / William Penn)


Marilyn A. Owens:  Ovoo (2014)
Anne Stabell:  Ved Lütmoorsiel (2015)

Bilder av prosjektet slik det er vist på
Telemark Kunstsenter 2016 finnes
her.