arbeider / works:

DEN LANGSOMME VEIEN GJENNOM SKOGEN OG HJEM::
(201 -     )

HERBARIUM TINCTORUM (2017 -     )

HORIZONS
Owens og Stabell
(2016)

GRENSELAND :: BORDERLAND
(2013 -  2016)

IMMER WIEDER WEITER SPINNEN
(2013 - 2016)

FILLEVEV :: RUGTAPESTRY
(2011 - 2016)

TRANSPARENT VEV ::
TRANSPARENT WORKS

(2004 - 2013)

BILLEDVEV:.TAPESTRY
(1993 - 2003)

UTSMYKKING::COMMISSIONS
(2000 -      )

 

TEKSTER::TEXTS

CV-norsk :: CV-english

P
resseomtale ::Press

kontakt :: contact

 

home :: NYHETER :: NEWS

ARKIV :: ARCHIVE

 

 

©  Anne Stabell /  BONO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<TITLE>
BILLEDVEV :: TAPESTRY        Om den langsomme kunsten å fange tiden med garn :: On the slowness of catching time with the fingertips    
(klikk på miniatyrbildene for større bilder, detaljer og beskrivelse)     </TITLE>

1999-2003    through_the_midsummers_night.jpg (62827 byte)     in_the_eighth_month.jpg (258395 byte)     winter.jpg (24164 byte)     before_the_beginning_of_everything.jpg (260559 byte)         SYKLUS - CYCLUS 
 
2001-2002 egyptisk_landskap_1.JPG (33740 byte)       egyptisk_landskap_2.JPG (41815 byte) liten_pyramide_1.jpg (30408 byte) liten_pyramide_2.JPG (22701 byte)  liten_pyramide_3.JPG (54428 byte)   liten_pyramide_4.JPG (23478 byte)   
   
1998-1999 samtale_i_natten.JPG (29290 byte)     vintersol.JPG (28798 byte)     roedstrupesang.JPG (60419 byte)
1993-1998 himmelfjell.JPG (47479 byte)     i_evighet.jpg (29874 byte)     landskap_i_en_droem.JPG (35454 byte)     oey_i_blaatt_hav.JPG (35445 byte)