arbeider / works:

DEN LANGSOMME VEIEN GJENNOM SKOGEN OG HJEM::
(201 -     )

HERBARIUM TINCTORUM (2017 -     )

HORIZONS
Owens og Stabell
(2016)

GRENSELAND :: BORDERLAND
(2013 -  2016)

IMMER WIEDER WEITER SPINNEN
(2013 - 2016)

FILLEVEV :: RUGTAPESTRY
(2011 - 2016)

TRANSPARENT VEV ::
TRANSPARENT WORKS

(2004 - 2013)

BILLEDVEV:.TAPESTRY
(1993 - 2003)

UTSMYKKING::COMMISSIONS
(2000 -      )

 

TEKSTER::TEXTS

CV-norsk :: CV-english

P
resseomtale ::Press

kontakt :: contact

 

home :: NYHETER :: NEWS

ARKIV :: ARCHIVE

 

 

©  Anne Stabell /  BONO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<TITLE>
TRANSPARENT BILLEDVEV :: TRANSPARENT TAPESTRY             Mellom trådene :: Between the Threads
(klikk på miniatyrbildene for større bilder, detaljer og beskrivelse)

</TITLE> 

    SANN TID :: REAL TIME (THE OLD OAK TREE)  

the sea.jpg (551835 byte)

world web.jpg (42446 byte)

    WORLD WEBSSteinenes_sang_om_havet_og_regnet_detalj.jpg (361766 byte)  
Steinenes sang om havet og regnet::
The stones are singing of the sea and the rain

    

                          
Halldis Moren Vesaas


See You

 mellomrom_0.jpg (149590 byte) vassdrag_0.jpg (100474 byte)


roymyr_1.jpg (38100 byte)
 

kimo-tree.jpg (64344 byte)

 

kimo-birch.jpg (72153 byte)

 

 

kimo-no.jpg (71564 byte)

Kimono-former
Kimono-shapes